.

Kategori

Aktiva filter

Ny
177,36 kr

Tolkande sociologi

av Dag Østerberg

Ny
83,02 kr

Metasociologisk essä

av Dag Østerberg

Antikvarisk
50,00 kr

“Vi män som ha ansvaret”

Antikvarisk
248,00 kr

Nya lagberedningens förslag

till vattenrättsförordning med flera dermed sammanhängande författningar [Vattenrätt - 1879]

av [Vattenrätt ; 1879]

Antikvarisk
398,00 kr

Tullkomiténs betänkande

Del I-III [Tullkomitén 1888]

av [Tullkomitén 1888]

Antikvarisk
178,00 kr

Betänkande

med förslag till lag om fiskeriområden m. m. Afgifvet den 30 april 1907 af därtill utaf statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet utsedda personer [Fiskeriområden - Betänkande 1907]

av [Fiskeriområden ; Betänkande 1907]

Antikvarisk
248,00 kr

Fattigfällan

av Charlotta von Zweigbergk

Antikvarisk
248,00 kr

Fattigfällan

av Charlotta von Zweigbergk

Ny
158,49 kr

Popvänstern

av Erik Zsiga

Ny
158,49 kr

Internationella organisationer

av Charles Zorgbibe

Antikvarisk
248,00 kr

Economic Growth and declining Social Welfare

av Xenophon Zolotas

Antikvarisk
288,00 kr

De farliga drömmarnas år

av Slavoj Zizek