.

Kategori

Aktiva filter

Ny
281,13 kr

Kvinnor i stormaktstidens Sverige

Jämmerdal & fröjdesal

av Österberg, Eva (red)

Antikvarisk
148,00 kr

Utan Glasnost och Perestrojka

Memoarer 1964-1973

av Gunnar Jarring

Antikvarisk
178,00 kr

The National Liberation Movement in the East

av V.I. Lenin

Antikvarisk
148,00 kr

Socialism

En kritisk granskning av socialismens mål och medel : idé och verklighet

av Svensson, Ragnar & Carlstedt, Jan-Erik

Ny
432,08 kr

Framtidslandet

Välfärd. Kvinnor och män. Arbete.

av Sven Lindqvist

Antikvarisk
70,00 kr

Sociologiens forskningsmetoder

av Georg Karlsson

Antikvarisk
70,00 kr

Den moderna sociologien

Politik och sociala problem

av Georg Karlsson

Antikvarisk
148,00 kr

Konfliktteori och fredsforskning

av Håkan Wiberg

Antikvarisk
498,00 kr

World War II

av Peter Young

Antikvarisk
248,00 kr

Marxismen obducerad

av Henry Bamford Parkes

Antikvarisk
148,00 kr

The Technology Trap

Survival in a man-made environment

av Leo J. Moser

Antikvarisk
148,00 kr

Det europeiska kalejdoskopet

Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten

av Janerik Gidlund