.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
178,00 kr

Mannen

Skytteanska samfundets symposieserie A:2

av Bylund, Erik (red)

Antikvarisk
178,00 kr

Den folkliga staden

Söderkvarter i Stockholm mellan krigen

av Mats Franzén

Antikvarisk
178,00 kr

Svensk fackföreningsrörelse

Organisationsproblem Verksamhetsformer Förhållande till staten

av Jörgen Westerståhl

Antikvarisk
148,00 kr

'Att blifva sin egen'

Ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens övre Norrland

av Mats Jacobsson

Antikvarisk
60,00 kr

Den krisfria kapitalismen

och andra myter

av Kenneth Kvist

Antikvarisk
148,00 kr

Om friheten

av Mill, John Stuart (1806-1873)

Antikvarisk
80,00 kr

Historien skall frikänna mig!

Med en introduktion av Sven Wernström

av Castro, Fidel (1926-2016)

Antikvarisk
80,00 kr

Dagbok från Bolivia

7 november 1966-7 oktober 1967

av Guevara, Ernesto 'Che' (1928-1967)

Antikvarisk
178,00 kr

Ekonomiska skrifter

av Marx, Karl ; Engels, Friedrich

Antikvarisk
178,00 kr

Arbetarklassens världsåskådning

av Tuure Lehèn

Antikvarisk
178,00 kr

Betänkande

med förslag till lag om fiskeriområden m. m. Afgifvet den 30 april 1907 af därtill utaf statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet utsedda personer [Fiskeriområden - Betänkande 1907]

av [Fiskeriområden ; Betänkande 1907]

Antikvarisk
298,00 kr

Förslag

till Rättegångs Balk

av Kock von, N. S. ; Richert, J. G. ; Quensel, J. A. et al