.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
60,00 kr

Facklan i örat

Berättelsen om mitt liv 1921-1931

av Elias Canetti

Antikvarisk
218,00 kr

När jag var en liten pojke

av Erich Kästner

Antikvarisk
228,00 kr

Mörkerstråk

Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga

av Axel Englund

Antikvarisk
158,00 kr

Thomas Mann och hans tid

Liv och verk

av Hans Levander

Antikvarisk
188,00 kr

Vändpunkten

Historien om en intellektuell mellan två världskrig

av Klaus Mann

Antikvarisk
158,00 kr

Dagböcker 1933-34

av Thomas Mann

Antikvarisk
148,00 kr

Goethes Faust

av Georg Lukacs

Antikvarisk
70,00 kr

Franz Grillparzer

Hans lif och verk

av Gustaf Collijn

Antikvarisk
148,00 kr

Essayer om Brecht

av Walter Benjamin

Antikvarisk
148,00 kr

Franz Kafka

In selbstzeugnissen und Bilddokumenten

av Wagenbach, Klaus (red.)

Antikvarisk
148,00 kr

Bokstäverna jag färdas i

En antologi om Nelly Sachs

av Olsson, Anders (red.)

Antikvarisk
148,00 kr

Arbeiter und Arbeit in det westdeutschen Literatur 1945-1961

av Krystyna Nowak