.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
248,00 kr

Vår tids filosofi

Del 1-2 [komplett]. Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En uppslagsbok

av Poul [red.] Lübcke

Antikvarisk
148,00 kr

De sanna riddersmännens stat

Politiska tankar i det gamla Kina

av Hessler, Carl Arvid (1907-1991)

Antikvarisk
148,00 kr

Hans Larsson

En svensk tänkareprofil [Larsson, Hans (1862-1944)]

av Alf Nyman

Antikvarisk
80,00 kr

Den svenska filosofins historia

av Ryding, Erik (1920-1989)

Antikvarisk
178,00 kr

Tankens vägar

En översikt av filosofiens utveckling. I-II

av Aspelin, Gunnar (1898-1977)

Antikvarisk
178,00 kr

En värld att vinna

Aspekter på den unge Karl Marx [Marx, Karl (1818-1883)]

av Sven-Eric Liedman

Antikvarisk
128,00 kr

Platons tankevärld

En studie i den platonska metafysikens utveckling [Platon (427-347 f.Kr.

av J. E. Raven

Antikvarisk
178,00 kr

Från Kinas tankevärld

av Karlgren, Bernhard (1889-1978)

Antikvarisk
248,00 kr

Mitt liv som jag minns det

av Wright, Georg Henrik von (1916-2003)

Antikvarisk
148,00 kr

Möte med minnen

av Russell, Bertrand (1872-1970)

Ny
183,96 kr

Existentialismen är en humanism

av Jean-Paul Sartre

Ny
226,42 kr

Så talade Zarathustra

En bok för alla och ingen

av Friedrich Nietzsche