.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
148,00 kr

Allmän arbetslära för jordbruket

av Nordenborg, M. O. ; Haraldson, Åke ; Kämpe, Yngve

Antikvarisk
148,00 kr

Produktionspotentialen i lantbruket år 2010

Slutsatser från LUI:s symposium om produktionspotentialen i jord- och skogsbruk, Tammsvik okt. 1984 : [experternas bedömningar om avkastningen m m inom jord- och skogsbruket] : en skrift framtagen på uppdrag av LUI:s planeringsråd
Antikvarisk
158,00 kr

Lantbruksforskare om framtiden

Fakta och värderingar vid LUI:s symposium om produktionspotentialen i jord- och skogsbruk, Tammsvik oktober 1984 : [uppsatser om utvecklingen inom jord- och skogsbruksforskningen] : en skrift framtagen på uppdrag av LUI:s planeringsråd

Antikvarisk
158,00 kr

Swedish agriculture

av Hugo Osvald

Antikvarisk
60,00 kr

De sociala klasserna i jordbrukssamhället

av Rodolfo Stavenhagen

Antikvarisk
50,00 kr

Kolchos

av Rolf Berner

Antikvarisk
158,00 kr

Rural development in Asia

Meetings with Peasants

av Gilbert Etienne