.

Kategori

Aktiva filter

Råberg

Antikvarisk
548,00 kr

Vår skolas historia

Tiden till omkring 1800 / Tiden från c. 1800 till c. 1906

av Natanael Beckman

-->
Antikvarisk
2 598,00 kr

Beyspiele des Guten. Ein Sammlung edler und schöner Handlungen und Charakter-Züge aus der Welt

Vierter Theil : Edelsinn und Jugend. : und Menschen-Geschichte ...
Antikvarisk
148,00 kr

I Västerdalsungdomens tjänst

Minnesskrift / utg. av Västerdalarnas lärareförening vid dess 50-års-jubileum

Antikvarisk
60,00 kr

Daghem

Om pottor och pedagogik, frön, fröknar och föräldrar

av Gunilla Ladberg

Antikvarisk
248,00 kr

Betänkande angående yrkesutbildningen i Norrland

Antikvarisk
148,00 kr

Västerbotten

1979

av Annagreta Råberg

Antikvarisk
258,00 kr

Folk och bildning

Jämförande studier till omkring 1870 som inledning till en svensk folkbildningshistoria

av Sigfrid Leander

Antikvarisk
148,00 kr

Metodiska kommentarer till konfirmandkursen

av Gösta Wrede

Antikvarisk
248,00 kr

Dramatik i skolan. Del 1. Uppslag och metoder

av Katarina Ehnmark

Antikvarisk
98,00 kr

Perspektiv på pedagogiken

Introduktion i pedagogisk filosofi från Platon till Habermas

av Ebbe Vestergaard

Antikvarisk
248,00 kr

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

av Rudolf Steiner

Antikvarisk
70,00 kr

Realism i kristendomsundervisningen

av Yngve Brilioth