.

Kategori

Aktiva filter

Råberg
Maltén

Antikvarisk
548,00 kr

Vår skolas historia

Tiden till omkring 1800 / Tiden från c. 1800 till c. 1906

av Natanael Beckman

Antikvarisk
148,00 kr

The training of secondary school heads in Western Europe

av John Buckley

-->
Antikvarisk
2 598,00 kr

Beyspiele des Guten. Ein Sammlung edler und schöner Handlungen und Charakter-Züge aus der Welt

Vierter Theil : Edelsinn und Jugend. : und Menschen-Geschichte ...
Antikvarisk
148,00 kr

I Västerdalsungdomens tjänst

Minnesskrift / utg. av Västerdalarnas lärareförening vid dess 50-års-jubileum

Antikvarisk
60,00 kr

Daghem

Om pottor och pedagogik, frön, fröknar och föräldrar

av Gunilla Ladberg

Antikvarisk
148,00 kr

Inspirationsboken

av Britt-Marie Arkhammar

Antikvarisk
148,00 kr

Inledning till dialektisk pedagogik

Pedagogisk kritik

av Erling Lars Dale

Antikvarisk
198,00 kr

Betänkande angående yrkesutbildningen i Norrland

Antikvarisk
148,00 kr

Västerbotten

1979

av Annagreta Råberg

Antikvarisk
258,00 kr

Folk och bildning

Jämförande studier till omkring 1870 som inledning till en svensk folkbildningshistoria

av Sigfrid Leander

Antikvarisk
148,00 kr

Metodiska kommentarer till konfirmandkursen

av Gösta Wrede

Antikvarisk
148,00 kr

Mot en vidgad lärarroll

av Arne Maltén