.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
60,00 kr

Utbildning och utveckling

av Carlo M. Cipolla

Antikvarisk
198,00 kr

Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget

En studie i studentmigration

av Jan Sundin

Ny
186,79 kr

Grupprocesser

Om inlärning och samarbete i grupper

av Svein Stensaasen

Antikvarisk
80,00 kr

Empati

Att förstå andra människors känslor

av Ulla Holm

Antikvarisk
198,00 kr

Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola

av Sten-Sture Olofsson

Antikvarisk
148,00 kr

Effektiv presentationsteknik

av Rune Nilsson

Antikvarisk
148,00 kr

Folkbildningens födelse

Anton Nyström och Stockholms arbetareinstitut 1880 - 1980

av Sigfrid Leander

Antikvarisk
178,00 kr

Som isolerade öar

De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft

av Hanna Markusson Winkvist

Antikvarisk
798,00 kr

Sveriges småskollärarinnor i ord och bild

I-III

av Linder, Ruth (red.)

Antikvarisk
298,00 kr

Om dumheten

En psykologisk studie

av Hjalmar Öhrvall

Antikvarisk
158,00 kr

Mellan konsten och publiken

av Göran Ståhle

Antikvarisk
148,00 kr

Pedagogisk filosofi

En introduktion

av Christer Stensmo