.

Kategori

Aktiva filter

Yang
Brunnsborrningar

Antikvarisk
248,00 kr

Antikvarisk
248,00 kr

Svenskt sjöfolk

Band I. I krig och fred

av Axwik, Axel ; Lundgren, Sven; Svensson, Jerker (red)

Antikvarisk
178,00 kr

Avdelning byggnadskonst Band I

Bibliotek för teknisk vetenskap och dess tillämpning på svensk industri och byggnadskonst

av Kreuger, Henrik (red)

Antikvarisk
178,00 kr

Jeff's View

on Science and Scientists

av Gottfried Schatz

Antikvarisk
148,00 kr

Newcombs astronomi för alla

En populär framställning av himmelsföreteelserna

av Simon Newcomb

Antikvarisk
148,00 kr

Elementarpartiklar

av Chen Ning Yang

Antikvarisk
60,00 kr

Akademiska avhandlingar

Kommenterade av Jan Trofast [Berzelius, Jöns Jacob (1779-1848)]

av Jan [utg.] Trofast

Antikvarisk
298,00 kr

Euclidis Elementa

De sex första jemte efte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundliga inledning till geometrien, Till svenska ungdomens tjenst utgifna af Mårten Strömer (1707-1770)

av Euclides (Euklides, ca 300 f.Kr.)

Antikvarisk
248,00 kr

Brunnsborrningar

Antikvarisk
148,00 kr

Stenar i färg

av Lundegårdh, Per H. (1919-2000)

Antikvarisk
148,00 kr

Djuphavets gåtor

Efter radioföredrag hållna hösten 1942

av Pettersson, Hans (1888-1966)

Antikvarisk
60,00 kr

Jordbävningar och vulkaner

av Wilhelm Meyer

Antikvarisk
65,00 kr

Livet i havet

av Thorson, Gunnar (1906-1971)