.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
148,00 kr

Breath by breath

The liberating practice of insight liberation

av Larry Rosenberg

Antikvarisk
60,00 kr

Simplify your life

Förenkla ditt liv och bli lyckligare och mer hamonisk

av Werner Tiki Küstenmacher

Antikvarisk
148,00 kr

Samtal inför döden

Människor som vet att de ska dö talar här öppet med några läkare, socionomer, psykologer och präster om sina önskningar, sin ängslan och sin fruktan

av Elisabeth Kübler-Ross

Antikvarisk
148,00 kr

Samla mina tårar ...

Om sorg och sörjande

av Bengt Inghammar

Ny
318,87 kr

Bryt ovanan att vara dig själv

Hur du förlorar medvetandet och skapar dig ett nytt

av Joe Dispenza

Ny
384,91 kr

Samtalsfärdigheter

Stöd, vägledning och ledarskap

av Erik Rautalinko

Ny
177,36 kr

Det självklara flödet

Om ledarskapets ledarskap

av Christer Claus

Ny
290,57 kr

Mer levande med åren

av Patricia Tudor Sandahl

Antikvarisk
148,00 kr

Leva vidare ensam

En berättelse om sorgen över en död livskamrat

av Randi Bratteli

Antikvarisk
148,00 kr

Sorgerådgivning och sorgeterapi

En bok för alla som har att göra med sörjande människor

av J. William Worden

Antikvarisk
148,00 kr

Självkänsla på djupet

En terapi för att reparera negativa självbilder

av Marta Cullberg Weston

Antikvarisk
158,00 kr

Förstånd och missförstånd

Samtalsmetodik för arbetslivet

av Anders Engquist