.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
138,00 kr

Människan inför sorgen

av Karl Elis Bratt

Antikvarisk
138,00 kr

Att möta människor

En bok om själavårdssamtal

av Anders Olivius

Antikvarisk
138,00 kr

Frigörande samtal

En introduktion i själavårdens samtalsteknik

av Seward Hiltner

Antikvarisk
248,00 kr

Den pastorala gärningen i djupperspektiv

av Thomas W. Klink

Antikvarisk
148,00 kr

Prästen och själavården

av Daniel Day Williams

Antikvarisk
138,00 kr

Utbränd för Guds skull?

En liten själavårdsbok om ett stort arbetsmiljöproblem...

av Fredrik Brosché

Antikvarisk
138,00 kr

Handbok för diakoni och samhällsansvar

av Lindström, Hans-Erik (red)

Antikvarisk
198,00 kr

Collegium pastorale practicum

Kortfattat utdrag

av Erik Pontoppidan

Antikvarisk
138,00 kr

Tro och kärlek

Studier och tankar i fråga om diakoniens bibliska grund

av John Melander

Antikvarisk
138,00 kr

Svar till en schaman

Om New Age och en kyrka på flykt

av Jan Inge Sørbø

Antikvarisk
138,00 kr

Kvinnliga präster inom svenska kyrkan?

av Folke Holmström

Antikvarisk
138,00 kr

The force of tradition

A case study of women priests in Sweden

av Brita K. Stendahl