.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
198,00 kr

The European Periphery and Industrialization 1780-1914

av Berend, Iván T. ; Ránki, György

Antikvarisk
148,00 kr

The Nature of Industrialization

The First Industrial Revolutions

av Mathias, Peter ; Davis, John A. (ed.)

Antikvarisk
448,00 kr

Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830-1913

av Torsten Gårdlund

Ny
281,13 kr

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

av Max Weber

Antikvarisk
188,00 kr

Norra Sveriges sågverksindustri

av Harald Wik

Antikvarisk
168,00 kr

Sveriges ekonomiska historia

av Lars Magnusson

Antikvarisk
138,00 kr

Genombrottstider i Bergslagen

Några minnesanteckningar

av Gerard De Geer

Antikvarisk
138,00 kr

Kapitalismens dynamik

av Fernand Braudel

Antikvarisk
138,00 kr

Class Struggle and the Industrial Revolution

av John Foster

Antikvarisk
178,00 kr

The Industrial Revolution and Economic Growth

av R. M. Hartwell

Antikvarisk
178,00 kr

Economic History of Europe

av Herbert Heaton

Antikvarisk
148,00 kr

Industrialismens genombrott i Sverige

av Arthur Montgomery