.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
148,00 kr

Aristocrats Farmers Proletarians

av Kurt m. fl Ågren

Antikvarisk
158,00 kr

Från de Svenska skråämbetenas dagar

av Sune Ambrosiani

NY

Antikvarisk
148,00 kr

Uddeholms historia

Människor, händelser, huvudlinjer från äldsta tid till 1914

av Ingvar Andersson

Antikvarisk
148,00 kr

I industrisamhällets utkant

Småbrukets omvandling i Lappmarken 1870-1970

av Dan Bäcklund

Antikvarisk
198,00 kr

The European Periphery and Industrialization 1780-1914

av Berend, Iván T. ; Ránki, György

Antikvarisk
148,00 kr

India Independent

av Charles Bettelheim

Antikvarisk
80,00 kr

India independent

av Charles Bettelheim

Antikvarisk
198,00 kr

Ekonomisk historia

Europa och Amerika 1500-1990

av Mats Bladh

Antikvarisk
148,00 kr

Plogen från Formosa

Om värdeskalor, välstånd och vapenmakt

av Olle Bolang

Antikvarisk
148,00 kr

Kapitalismens dynamik

av Fernand Braudel

Antikvarisk
148,00 kr

Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen

av Robert Brenner

Antikvarisk
70,00 kr

Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen

av Robert Brenner