.

Kategori

Aktiva filter

Gärdenfors

Ny
196,23 kr

Det postmoderna tillståndet

Rapport om kunskapen

av Jean-François Lyotard

Antikvarisk
198,00 kr

Världen och vetandet sjunger på nytt

Från en mekanisk värld till ett kreativt universum

av Erland Lagerroth

Antikvarisk
148,00 kr

Blotta tanken

av Peter Gärdenfors

Antikvarisk
148,00 kr

Sökandet är vårt största äventyr

Från Rolf Edberg till Ken Wilber

av Erland Lagerroth

Antikvarisk
188,00 kr

Doxologi

En essä om kunskap

av Mats Rosengren

Antikvarisk
158,00 kr

Världen och vetandet sjunger på nytt

Från en mekanisk värld till ett kreativt universum

av Erland Lagerroth

Antikvarisk
278,00 kr

Resistens

Tankar om motstånd

av Georg Klein

Ny
507,55 kr

Sanning och metod

I urval

av Hans-Georg Gadamer

Antikvarisk
248,00 kr

The postmodern condition

A report on knowledge

av Jean-François Lyotard

Antikvarisk
60,00 kr

De oerhörda orden

Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem

av Erik Götlind

Antikvarisk
148,00 kr

Kunskapens former

Vetenskapsteori och forskningsmetod

av Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie

Antikvarisk
148,00 kr

Modern epistemology

A new introduction

av Nicholas & Alec Fisher Everitt