.

Kategori

Aktiva filter

Ekelund
Skrivlustan
Antikvarisk
50,00 kr

Antikvarisk
158,00 kr

The Oxford Nursery Rhyme Book

av Opie, Peter ; Opie, Iona (red.)

Antikvarisk
248,00 kr

Handbok i poesins historia från 1500 till 1840

Senare delen

av C.J. Lenström

Antikvarisk
998,00 kr

Svenska poesiens historia

Från äldsta tider till 1809

av C.J. Lenström

Antikvarisk
138,00 kr

Bibeln i nutida svensk lyrik

av K. G. Hildebrand

Antikvarisk
148,00 kr

Polsk poesi under mellankrigstiden

Ett paradigmskifte : exempel marialyriken

av Marousia Ludwika Korolczyk

Antikvarisk
138,00 kr

Prosa II

av Vilhelm Ekelund

Antikvarisk
50,00 kr

Skrivlustan

2012:1

Ny
583,02 kr

Ett namn skrivet i vatten

Romantikens medicin i John Keats poesi

av Carl Lindgren

Antikvarisk
100,00 kr

Einzelheiten 2

Poesie und Politik

av Hans Magnus Enzensberger

Antikvarisk
80,00 kr

Sveriges national-litteratur 1500-1900. 16

Svensk lyrik från tiden efter 1860, "signaturerna" och andra : Snoilsky, af Wirsén, Bäckström, Björck, Gellerstedt, Melin, Anna Wästberg

av Levertin, Oscar / Schück, Henrik / Berg, Ruben G:son / m fl

-->
Antikvarisk
130,00 kr

Sveriges national-litteratur 1500-1900. 16, Svensk lyrik från tiden efter 1860

"signaturerna" och andra : Snoilsky, af Wirsén, Bäckström, Björck, Gellerstedt, Melin, Anna Wästberg

av Schück, Henrik (utg.)

Antikvarisk
130,00 kr

Sveriges national-litteratur 1500-1900. 3, Frihetstidens poesi

Triewald, Lohman, Dalin, fru Nordenflycht, Creutz, Gyllenborg, Bergklint

av Schück, Henrik (utg.)