.

Kategori

Aktiva filter

Rask
Ruong
Sameland i förvandling
Antikvarisk
148,00 kr

Samene i Norge

En utredning i tilknytning til Norsk rikskringkastings sendinger på samisk

av Vorren, Ørnulv (1916-2007)

Antikvarisk
148,00 kr

Samene i dag - og i morgen

En rapport

av Tor Edvin Dahl

Antikvarisk
148,00 kr

Samene

Historie og kultur

av Nesheim, Asbjørn (1906-1989)

Antikvarisk
80,00 kr

Samerna

av Lars Rask

Antikvarisk
148,00 kr

Arbete och redskap

Materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen

av Nils-Arvid [utg.] Bringéus

Antikvarisk
148,00 kr

FoU-Projekt om samerna

Sammanställning över aktuella FoU-Projekt som berör samerna i Finland, Norge, Sverige och Ryssland

av Lars-Nila Lasko

Antikvarisk
248,00 kr

Sydsamer

Från bottenhavet till Atlanten [Samer nolaskogs]

av Christer Westerdahl

Antikvarisk
60,00 kr

The Lapps in Sweden

av Israel Ruong

Antikvarisk
148,00 kr

De etnologiska undersökningarna i Uppsala

Organisation och utveckling 1878-1978

av Åsa Nyman

Ny
262,26 kr

Samekulturen i Idre

av Maria Lannerbro Norell

Antikvarisk
148,00 kr

Så levde vi

En bok om vardagsliv och vardagsting från förr

av Jane Fredlund

Antikvarisk
248,00 kr

Sameland i förvandling