.

Kategori

Aktiva filter

Ny
186,79 kr

Grupprocesser

Om inlärning och samarbete i grupper

av Svein Stensaasen

Antikvarisk
138,00 kr

Aktiva värderingar

Att leva som vi lär

av John M. Steinberg

Antikvarisk
148,00 kr

Lära sig kan alla

Modeller för lärande, medvetet tänkande och intelligent beteende

av Marie Sandell

Antikvarisk
138,00 kr

Läkepedagogik

av Heinrich Hanselmann

Antikvarisk
138,00 kr

Social kompetens och problembeteende i skolan

Kompetensutvecklande och problemlösande arbete

av Terje Ogden

Ny
309,43 kr

Motivation och lärande

av Einar M. Skaalvik

Ny
639,62 kr

Ledarskap i klassen

Praktik, teori och forskning

av Terje Ogden

Antikvarisk
120,00 kr

Barn vi bekymrar oss om

av May Britt Drugli

Antikvarisk
140,00 kr

Etnografi i klassrummet

av Birgitta Kullberg

Antikvarisk
188,00 kr

Lärande i praktiken

Ett sociokulturellt perspektiv

av Roger Säljö

Antikvarisk
140,00 kr

Ledarskap i klassrummet

av Christer Stensmo

Ny
564,15 kr

Är det någon ordning i skolan?

av Maria Wester