.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
148,00 kr

Mot en vidgad lärarroll

av Arne Maltén

Ny
186,79 kr

Grupprocesser

Om inlärning och samarbete i grupper

av Svein Stensaasen

Antikvarisk
148,00 kr

Aktiva värderingar

Att leva som vi lär

av John M. Steinberg

Antikvarisk
178,00 kr

Lära sig kan alla

Modeller för lärande, medvetet tänkande och intelligent beteende

av Marie Sandell

Antikvarisk
80,00 kr

Läkepedagogik

av Heinrich Hanselmann

Antikvarisk
178,00 kr

Social kompetens och problembeteende i skolan

Kompetensutvecklande och problemlösande arbete

av Terje Ogden

Ny
620,75 kr

Motivation och lärande

av Einar M. Skaalvik

Ny
639,62 kr

Ledarskap i klassen

Praktik, teori och forskning

av Terje Ogden

Antikvarisk
178,00 kr

Barn vi bekymrar oss om

av May Britt Drugli

Ny
507,55 kr

Mellan rum

En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass [Diss.]

av Gunnel Olsson

Ny
413,21 kr

Vad eller vem?

En pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet [diss.]

av Moira von Wright

Antikvarisk
178,00 kr

Etnografi i klassrummet

av Birgitta Kullberg