.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
258,00 kr

Folk och bildning

Jämförande studier till omkring 1870 som inledning till en svensk folkbildningshistoria

av Sigfrid Leander

Antikvarisk
148,00 kr

Folkbildning i utveckling

av Jan-Sture Karlsson

Antikvarisk
80,00 kr

Program

Praxis. Perspektiv

av Per Lithammer

Antikvarisk
148,00 kr

Om allmänbildning och självstudier

av Frans von Schéele

Antikvarisk
148,00 kr

Själskultur

av KNUT KJELLBERG

Antikvarisk
70,00 kr

Moderna diktare i Studiekamraten

Antikvarisk
148,00 kr

Svenska bildningsvägar

av Gillis Hammar

Antikvarisk
158,00 kr

Studiecirkeln 75 år

av Erik W. Gatenheim

Antikvarisk
60,00 kr

Kan du läsa en bok?

av Artur Lundkvist

Antikvarisk
148,00 kr

Konsten att vara glad

Och andra okonstlade framställningar

av Gustaf Landin

Antikvarisk
80,00 kr

Vad böra vi läsa

av Erik Hj. Linder

Antikvarisk
148,00 kr

Ej brödet blott

Dokument om arbetarbildning 1907-1950 : en antologi

av Johansson, Inge (red.)