.

Kategori

Aktiva filter

Shakespeare Literatur in Bochum

Antikvarisk
70,00 kr

Shakespeare Literatur in Bochum

Antikvarisk
148,00 kr

Västgötalitteratur

av Sandberg, Nils (red.)

Ny
70,75 kr

Roar

2016 / 1 : Revive la Commune!

Antikvarisk
148,00 kr

August Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning

av Anders Ollfors

Antikvarisk
148,00 kr

August Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning

av Anders Ollfors

Antikvarisk
158,00 kr

Övre Norrland i litteraturen

En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län

av Erik Marklund

Antikvarisk
148,00 kr

Kvinnliga präster

Bibliografi över i Sverige tryckt litteratur

av Rosa Malmström

Antikvarisk
148,00 kr

Litteratur om Övre Norrland 1951-1960

av Gustav Lundblad

Antikvarisk
158,00 kr

Kvinnovärld i vardande

Tolv uppsatser i kvinnofrågor utgivna till Fredrika Bremer-förbundets sjuttiofemårsjubileum.
Antikvarisk
158,00 kr

Kvinnovärld i vardande

Tolv uppsatser i kvinnofrågor utgivna till Fredrika Bremer-förbundets sjuttiofemårsjubileum.
Antikvarisk
268,00 kr

Kronologisk bibliografi över barn

Och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591-1839

av Göte Klingberg

Antikvarisk
178,00 kr

Norsk botanisk bibliografi 1814-1964

av Peter Kleppa