.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
148,00 kr

Svensk idrottslitteratur

Förteckning på uppdrag av Riksidrottsförbundets samarbetskommitté och Sveriges allmänna biblioteksförening

av Wadenstein, Evert (1904-1959)

Antikvarisk
148,00 kr

Bibliotek i Sverige

Vägledning för besökare, låntagare, biblioteksaspiranter

av Ottervik, Gösta och Möhlenbrock, Sigurd

Antikvarisk
148,00 kr

Barnet, platsen, tiden

Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

av Kerstin m. fl Rydsjö

Antikvarisk
248,00 kr

Försök att förstå

Folkbibliotek, rasism och platsens politik

av Nick Jones

Antikvarisk
148,00 kr

Bibliotheca feminarum

Om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år

Antikvarisk
298,00 kr

Catalog öfver Skara kongl. gymnasii bibliothek.

av WILHELM LUTH

Antikvarisk
148,00 kr

Från ‘unga poeter’ till ‘fem unga’

Originalupplagor av svenska diktare från nittonhundratalets tre första decennier valda ur en götebogsk privatsamlingUtställningskatalog för en utställning i Göteborgs universitetsbibliotek november-december 1966.

Antikvarisk
298,00 kr

Svenskt tryck i Nordamerika

Katalog över Tell G. Dahllöfs samling

av Larsson, Gunilla och Tedenmyr, Eva

Antikvarisk
178,00 kr

Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga

Vandringar i bibliotheca qvarnforsiana

av J. Viktor Johansson

Antikvarisk
178,00 kr

Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga

Vandringar i bibliotheca qvarnforsiana

av J. Viktor Johansson

Antikvarisk
148,00 kr

Hundra illustrerade böcker ur en privatsamling.

Ny
271,70 kr

The Mild Boredom of Order

A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden

av Eva Nilsson Nylander