.

Kategori

Aktiva filter

Petersson
Så formades vårt Umeå
Käck- Bengt Olof | Framtid

Antikvarisk
188,00 kr

Den offentliga makten

av Olof Petersson

Antikvarisk
138,00 kr

Välfärdsbyggare i Norrbotten

NLL 125 år

av Maurits Nyström

Antikvarisk
138,00 kr

I skogslandet

En berättelsesvit mest över tider som svunnit

av Goland, Erik och Bertil Gustafson (red.)

Antikvarisk
138,00 kr

Så formades vårt Umeå

Antikvarisk
40,00 kr 50,00 kr

Kommunindelning och självstyrelse

av Larsson, Åke & Hedfors, Nils

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Hur det svenska statsmaskineriet arbetar

av Carl W.U. Kuylenstierna

Antikvarisk
51,00 kr 64,00 kr

Framtid

Decentralisring

av Käck- Bengt Olof

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Offentlig förvaltning

Stats- och kommunalförvaltningens struktur och funktioner

av Björn Molin

Antikvarisk
40,00 kr 50,00 kr

Kommunerna inför 80-talet

Utbyggnad, utjämning, finansiering : en sammanfattning av 1976 års kommunalekonomiska utrednings betänkanden

av Wetterberg, Ulf ; Hjertqvist, Johan

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Förvaltandets förändring

Om styrning av kommunal ekonomi och verksamhet

av Svante Leijon

Antikvarisk
110,00 kr 138,00 kr

Svensk statsförvaltning i omdaning

av Andrén, Nils (red.)

Antikvarisk
158,00 kr 198,00 kr

Register öfwer innehållet af alla fyra hitintils utkomne delar af utdragen utur publique handlingar