.

Kategori

Aktiva filter

Andersson

Antikvarisk
138,00 kr

Om skogseldar förr och nu

Och deras roll i skogarnas utvecklingshistoria

av A. G. Högbom

Antikvarisk
178,00 kr

Granberget

En växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogstyper och föryngring : akademisk avhandling

av Tore Arnborg

Antikvarisk
288,00 kr

Sveriges skogar och huru vi utnyttja dem

av Wahlgren, A. / Schotte, G.

Antikvarisk
148,00 kr

Zur Synthese der Experimentellen Untersuchungen uber Klimarassen der Holzarten

av Aarno Kalela

Antikvarisk
138,00 kr

Ungdomens skogsbok

En läsebok om Sveriges skogar och deras vård

av Beer, Oscar Ad. ; Sjöholm, L. G.

Antikvarisk
138,00 kr

Seed Banks in Forest Soils and their Role in Vegetation Succession after Disturbance

av Anders Granström

Antikvarisk
100,00 kr

Two Essays on Swedish Forest History

av Björklund, Jörgen & Östlund, Lars & Gaunitz, Sven

Antikvarisk
80,00 kr

Handbok i skogsdikning.

av Gustaf Lundberg

Antikvarisk
140,00 kr

Ny teknik i skogen

av Stig Andersson

Antikvarisk
140,00 kr

Samhället och skogen

Tankar och idéer inför en framtidsstudie

av Stig Andersson

Antikvarisk
130,00 kr

Praktisk hjälpreda för skogsmän.

av Nils Berner

Antikvarisk
130,00 kr

Amerikansk skogsmekanisering

av IVAR SAMSET