.

Kategori

Aktiva filter

Andersson

Antikvarisk
148,00 kr

Om skogseldar förr och nu

Och deras roll i skogarnas utvecklingshistoria

av A. G. Högbom

Antikvarisk
248,00 kr

Granberget

En växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogstyper och föryngring : akademisk avhandling

av Tore Arnborg

Antikvarisk
368,00 kr

Sveriges skogar och huru vi utnyttja dem

av Wahlgren, A. / Schotte, G.

Antikvarisk
178,00 kr

Zur Synthese der Experimentellen Untersuchungen uber Klimarassen der Holzarten

av Aarno Kalela

Antikvarisk
148,00 kr

Ungdomens skogsbok

En läsebok om Sveriges skogar och deras vård

av Beer, Oscar Ad. ; Sjöholm, L. G.

Antikvarisk
148,00 kr

Seed Banks in Forest Soils and their Role in Vegetation Succession after Disturbance

av Anders Granström

Antikvarisk
148,00 kr

Two Essays on Swedish Forest History

av Björklund, Jörgen & Östlund, Lars & Gaunitz, Sven

Antikvarisk
80,00 kr

Handbok i skogsdikning.

av Gustaf Lundberg

Antikvarisk
178,00 kr

Ny teknik i skogen

av Stig Andersson

Antikvarisk
178,00 kr

Samhället och skogen

Tankar och idéer inför en framtidsstudie

av Stig Andersson

Antikvarisk
148,00 kr

Praktisk hjälpreda för skogsmän.

av Nils Berner

Antikvarisk
148,00 kr

Amerikansk skogsmekanisering

av IVAR SAMSET