.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
178,00 kr

Hemmen i den nya världen

En dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba. Del II, A.

av Fredrika Bremer

Antikvarisk
178,00 kr

Hemmen i den nya världen

En dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba. Del 1 ,B

av Fredrika Bremer

Antikvarisk
178,00 kr

Hemmen i den nya världen

En dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba. Del I A

av Fredrika Bremer

Ny
92,45 kr

I Söderhavet

En redogörelse för iakttagelser och erfarenheter gjorda på Marquesas-, Tuamotu- och Gilbertöarna under två sjöresor med jakten Casco (1888) och skonaren Equator (1889)

av Robert Louis Stevenson

Antikvarisk
518,00 kr

Lifvet i gamla verlden

Dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland : Andra delen Italien

av Fredrika Bremer