.

Kategori

Aktiva filter

Antikvarisk
198,00 kr

Sveriges Rikes Lag

Gillad och antagen på riksdagen år 1734 af konungen stadfästad den 23 januari 1736 Jemte förordningar och stadganden som utkommit till slutet af november 1887

av Uppström, W (revisionssekreterare)