.

Kategori

Lista av böcker: Umeå Universitet

Antikvarisk
448,00 kr

Battlefields of Memory

The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture

av Erik Sjöberg

Antikvarisk
148,00 kr

"I am solely a professional – neutral and genderless"

On gender bias and gender awareness in the medical profession

av Gunilla Risberg

Antikvarisk
298,00 kr

Ordning och behandling

Psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under 1800- talets första hälft

av Roger Qvarsell

Antikvarisk
148,00 kr

Personbeskrivande ord och uttryck i Laxdölasagan

av Britt Berglund

Antikvarisk
198,00 kr

Sami lifestyle and health epidemiological studies from northern Sweden

av Lena Maria Nilsson

Antikvarisk
158,00 kr

Konstkultur i Norrland

av Elliot, Karin (red.) ; Råberg, Per G. (red.)

Antikvarisk
148,00 kr

Om stränder

Processer, material och former

av Lars Brydsten

Antikvarisk
148,00 kr

Företag i perifera regioner

Fallstudier av företagartradition företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland

av Elisabeth Sundin

Antikvarisk
148,00 kr

Education and Colonialism

Swedish Schooling Projects in Colonial Areas 1638-1878

av Lindmark, Daniel (red.)

Antikvarisk
188,00 kr

Verbböjningar i jukkasjärvifinskan

av Lennart Pettersson

Antikvarisk
148,00 kr

Swedishness Reconsidered

Three centuries of Swedish-American identities

av Lindmark, Daniel (red.)

Antikvarisk
80,00 kr

Reserapport

Konstvetenskapliga seminariet exkursion till Folkrepubliken Kina hösten 1978

av Ahnlund, Mats (red.)