.

Kategori

Lista av böcker: Umeå Universitet

Antikvarisk
148,00 kr

Personbeskrivande ord och uttryck i Laxdölasagan

av Britt Berglund

Antikvarisk
198,00 kr

Sami lifestyle and health epidemiological studies from northern Sweden

av Lena Maria Nilsson

Antikvarisk
158,00 kr

Konstkultur i Norrland

av Elliot, Karin (red.) ; Råberg, Per G. (red.)

Antikvarisk
148,00 kr

Om stränder

Processer, material och former

av Lars Brydsten

Antikvarisk
148,00 kr

Företag i perifera regioner

Fallstudier av företagartradition företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland

av Elisabeth Sundin

Antikvarisk
188,00 kr

Verbböjningar i jukkasjärvifinskan

av Lennart Pettersson

Antikvarisk
148,00 kr

Education and Colonialism

Swedish Schooling Projects in Colonial Areas 1638-1878

av Lindmark, Daniel (red.)

Antikvarisk
148,00 kr

Swedishness Reconsidered

Three centuries of Swedish-American identities

av Lindmark, Daniel (red.)

Antikvarisk
148,00 kr

Oscar Levertin som konsthistoriker

av Hans Dackenberg

Antikvarisk
148,00 kr

Att lokalisera utbildning, sysselsättning och boende

av Einar Holm

Antikvarisk
148,00 kr

I industrisamhällets utkant

Småbrukets omvandling i Lappmarken 1870-1970

av Dan Bäcklund

Antikvarisk
148,00 kr

Viktig, intressant och bra

En studie av värderingar

av Rolf Hedquist