.

Kategori

Lista av böcker: SNS förlag

Antikvarisk
178,00 kr

Medicinens idéhistoria

av Nilsson, Ingemar ; Peterson, Hans-Inge

Antikvarisk
178,00 kr

Nationens röst

Texter om nationalismens teori och praktik

av Sörlin ; Sverker (red).

Antikvarisk
178,00 kr

Universiteten som drivkrafter

Globalisering, kunskapspolitik och den nya intellektuella geografin

av Sverker Sörlin

Antikvarisk
178,00 kr

Den uthålliga kapitalismen

Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska tändsticksaktiebolaget

av Hans Sjögren

Antikvarisk
238,00 kr

Någonting är nytt under solen

Nittonhundratalets miljöhistoria

av J. R. McNeill

Antikvarisk
248,00 kr

Den offentliga makten

av Olof Petersson

Antikvarisk
248,00 kr

Den medialiserade demokratin

Om journalistikens ideal, verklighet och makt

av Jesper Strömbäck

Antikvarisk
178,00 kr

Kunskap och nationers välstånd

av David Warsh

Antikvarisk
148,00 kr

Tillämpad makroekonomi

av Persson, Mats ; Skult, Eva (red.)

Antikvarisk
178,00 kr

En svensk ekonomisk historia 1850-1985

av Mats Larsson

Ny
80,19 kr

Edmund Burke

av Carl Johan Ljungberg

Antikvarisk
148,00 kr

Europas nya ekonomiska karta

av Horst Siebert