.

Kategori

Lista av böcker: Stockholm : Hasse W. Tullberg

Antikvarisk
168,00 kr

Konung Gustaf V sextio år

En förteckning i tidsföljd öfver de viktigaste händelserna i konungens personliga lif 1858-1918

av Gustav Åsbrink

Antikvarisk
328,00 kr

Gustaf II Adolf

Minnesskrift på 300-årsdagen av slaget vid Lützen

av Generalstaben Krigshistoriska avdelningen