.

Kategori

Lista av böcker: B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv.

Antikvarisk
148,00 kr

Syster Margriets prövningar

Ur ett nunneliv på 1600-talet

av Craig E. Harline

Antikvarisk
148,00 kr

Alva Myrdal

En virvel i den moderna strömmen

av Jan Olof Nilsson

Antikvarisk
148,00 kr

Skilda medievärldar

Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm

av Gunnar Nygren

Antikvarisk
148,00 kr

Den resfärdiga

Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

av Ingrid Meijling Bäckman

Antikvarisk
148,00 kr

Svalkande eld

Betraktelser och meditationer

av C J L Almqvist

Ny
356,60 kr

Goethes "Valfrändskaperna"

av Walter Benjamin

Ny
281,13 kr

Populära fiktioner

av Jonsson, Kjell / Öhman, Anders (red.)

Ny
252,83 kr

Arbetarfamiljen och det nya hemmet

Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg

av Sten O. Karlsson

Ny
545,28 kr

By pass

av Hammarberg, Jörgen / Holmberg, Kerro / Ekbom, Torsten

Ny
432,08 kr

Med rörligt sökarljus

Den nya etnologins framväxt under 1960- och 1970-talen : en personlig tidsskildring

av Åke Daun

Antikvarisk
148,00 kr

Res publica

39, Tema: Den tänkande skriften
Antikvarisk
148,00 kr

Res publica 25, Tema

Latinamerika : masker och identiteter