.

Kategori

Lista av böcker: Vintage

Sennett
Petterson
Rilke
Amis
Murdoch
Kennedy

Antikvarisk
148,00 kr

The fall of public man

av Richard Sennett

Antikvarisk
148,00 kr

Out stealing horses

av Per Petterson

Antikvarisk
148,00 kr

Letters on Cézanne

av Rainer Maria Rilke

Antikvarisk
70,00 kr

Night Train

av Martin Amis

Ny
167,92 kr

Black prince

av Iris Murdoch

Ny
139,62 kr

Selected stories

av Alice Munro

Antikvarisk
80,00 kr

New Writing 9

av Kennedy, A. L. (ed)