.

Kategori

Lista av böcker: Gidlunds förlag

Erlander

Antikvarisk
148,00 kr

Vetenskapsbärarna

Naturvetenskapen i det svenska samhället, 1880-1950

av Widmalm, Sven (red.)

Antikvarisk
268,00 kr

Den medierade konsten

Scenen, samtalet, samhället

av Anna Orrghen

Antikvarisk
218,00 kr

Ett vidunder i sitt sekel

Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851

av Jon Viklund

Antikvarisk
178,00 kr

Trädgården jorden

Från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter

av Gunnar Rundgren

Ny
205,66 kr

I Selmas sällskap

av Louise Vinge

Antikvarisk
218,00 kr

"Jag kommer ur den frusna världen"

Sandro Key-Åbergs diktning 1947-1965

av Sven Nyberg

Antikvarisk
228,00 kr

Åter till savannen

På safari i östra Afrika

av Anders Bjärvall

Antikvarisk
148,00 kr

Ornament och makt

Sundsvall från trästad till stenstad

av Peter Sundborg

Antikvarisk
168,00 kr

Dagböcker 1945-1949

av Tage Erlander

Antikvarisk
168,00 kr

I dialog med texten

Nio essäer

av Sverker R. Ek

Ny
356,60 kr

Musik till vatten och punsch

Kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten

av Ann-Marie Nilsson

Ny
281,13 kr

Brev

1853-1865 : ny följd, tidigare ej samlade och tryckta brev

av Fredrika Bremer