.

Kategori

Lista av böcker: Bokförlaget Atlantis

Antikvarisk
398,00 kr

Skrifter. Bok 3

Staten

av Platon

Ny
149,06 kr

Skrifter

Bd 1. Sokrates försvarstal Kriton Euthyfron Laches Gästabudet

av Platon

Antikvarisk
198,00 kr

Johan Scott

av Johan Scott

Antikvarisk
148,00 kr

Stridens skönhet och sorg

Första världskriget i 212 korta kapitel

av Peter Englund

Antikvarisk
148,00 kr

Operavärldar

Från Monteverdi till Gershwin : tjugo uppsatser

av Pettersson, Torsten (red.)

Antikvarisk
198,00 kr

Lina Jonn

En berättelse om en fotografisk pionjär och hennes ateljé

av Olof G. Tandberg

Antikvarisk
60,00 kr

Montaillou

En fransk by 1294-1324

av Emmanuel Le Roy Ladurie

Antikvarisk
60,00 kr

Brev från nollpunkten

Historiska essäer

av Peter Englund

Antikvarisk
188,00 kr

Folkminnen

av Bengt af Klintberg

Antikvarisk
188,00 kr

Shachar

Blodseld och nordisk längtan. Oscar Levertin och hans tid

av Nathan Shachar

Ny
583,02 kr

Levnadsråd

Moralia II

av Plutarchos

Antikvarisk
198,00 kr

Stridens skönhet och sorg

Första världskriget i 212 korta kapitel

av Peter Englund