.

Kategori

Lista av böcker: Svenska Förlaget

Antikvarisk
148,00 kr

Ta tag i publiken!

Bli en bättre talare

av Nick Morgan

Antikvarisk
148,00 kr

Snövit och teamet

Hur utveckla arbetslaget

av Sköld, Tomas ; Wengelin, Lasse

Antikvarisk
148,00 kr

Effektiva team

av Michael West

Antikvarisk
148,00 kr

Res pyramiderna

Om frihetsskapande, hierarkier och tillplattningens slaveri

av Ohlsson, Östen ; Rombach, Björn

Antikvarisk
148,00 kr

Konsulthandboken

av Andreas Lindberg

Antikvarisk
178,00 kr

Det rätta berget

Vad är verklig framgång? : lärdomar från Mount Everest

av Jim Hayhurst

Antikvarisk
148,00 kr

Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet

Hos högre chefer och ledare

av Claes Trollestad

Antikvarisk
198,00 kr

Rädslan sitter i kroppen

Guide till ett modigare liv

av Lavinia Plonka

Antikvarisk
148,00 kr

Blyger tar befälet

Förändringsarbete i praktiken

av Sköld, Tomas ; Wengelin, Lasse

Antikvarisk
178,00 kr

Etik och organisationskulturer

Att skapa en gemensam värdegrund

av Claes Trollestad

Ny
564,15 kr

Berlusconi

Ett porträtt

av Åke Malm

Antikvarisk
158,00 kr

Hälsans Tao

Det långa livets hemlighet

av Xiulan Fan