.

Kategori

Lista av böcker: Studentlitteratur, Lund.

Falstaff
Nilzon
Mörner
Antikvarisk
238,00 kr

Din nervösa patient

Det terapeutiska samtalet : introduktion till en undersökningsteknik du aldrig fick undervisning i

av Torben Bendix

Antikvarisk
248,00 kr

Din nervösa patient

Det terapeutiska samtalet : introduktion till en undersökningsteknik du aldrig fick undervisning i

av Torben Bendix

Antikvarisk
148,00 kr

Flygrädd

Om rädslan för att flyga och vad man kan göra åt den

av Thomas m fl Gad

Antikvarisk
148,00 kr

Folklig diktning

Form och teknik

av Anna Birgitta Rooth

Antikvarisk
60,00 kr

Julestuga

av Fakir Falstaff

Antikvarisk
248,00 kr

Ekonomisk historia

Europa och Amerika 1500-1990

av Mats Bladh

Antikvarisk
178,00 kr

Vid vetandets gräns

Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920

av Kjell Jonsson

Antikvarisk
148,00 kr

Strategiskt ledarskap i lärsamhället

av Lennart Rohlin

Antikvarisk
80,00 kr

Begriplighet och förståelse

Texter om det kommunikativa samspelet

av Mohamed Chaib

Antikvarisk
148,00 kr

Barn och depression

av Kjell R. Nilzon

Antikvarisk
178,00 kr

Fredmans epistlar

Ett urval utgivet av Lars Huldén / Kommentarer

av Carl Michael Bellman

Antikvarisk
98,00 kr

Latinamerika

av Magnus Mörner