.

Kategori

Lista av böcker: Oktober förlaget

Antikvarisk
75,00 kr

Hemkomst

Roman

av Jan Myrdal

Antikvarisk
60,00 kr

Den nya supermakten

En antologi om Sovjetunionens ekonomi, klassförhållanden och utrikespolitik

Antikvarisk
60,00 kr

Goliat

av Jan Fogelbäck

Antikvarisk
98,00 kr

Front mot supermakterna

Om Kinas revolutionära utrikespolitik

av Jack A. Smith