.

Kategori

Lista av böcker: Ekonomisk-Historiska Föreningen Lund

Antikvarisk
148,00 kr

Industri under avspärrning

Studier i svensk textilproduktion 1935-1950

av Tommy Bengtsson