.

Kategori

Lista av böcker: Liber

Wingren

Antikvarisk
148,00 kr

Stockholms museer

av Bo Wingren

Antikvarisk
148,00 kr

Att utreda och rapportera

av Finn Wiedersheim-Paul

Ny
516,98 kr

Affärskommunikation

Fakta och övningar

av Sonja Westerblad

Antikvarisk
148,00 kr

Smärta och smärtbehandling

av Werner, Mads ; Strang, Peter (red)

Antikvarisk
198,00 kr

Vilsebarn i välfärdsland

Redovisning och debatt : representanter för familjerådgivning, socialvård, barnmedicin, barnpsykiatri, barnpsykologi och sociologi slutrapporterar från ett forskningsprojekt om barn som far illaI Vilsebarn i välfärdsland presenterar en grupp yrkesverksamma inom vårdområdet resultat och erfarenheter från en undersökning av barn i riskzonen. Projektet har pågått sedan 1976 och har understötts med medel från Rädda Barnen.
Antikvarisk
148,00 kr

Praktikfall för chefer

Problem och lösningar inom företagsledning, personalfrågor, marknadsföring och utveckling

av Hannes Tjerneld

Antikvarisk
168,00 kr

Brottslighet och levnadsnivå

En undersökning av män i kriminalregistret födda 1892-1953

av Henrik Tham

Antikvarisk
148,00 kr

Molekylerna genomskådas

av Svante Svensson

Antikvarisk
148,00 kr

Skrivboken

Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

av Siv Strömquist

Antikvarisk
148,00 kr

Kunskapens former

Vetenskapsteori och forskningsmetod

av Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie

Antikvarisk
158,00 kr

Regnskogens andar

Möte med urtidsmänniskor

av Björn Söderlund

Ny
309,43 kr

Bättre demensvård nu!

Hur du förbättrar den dagliga vården och omsorgen för personer med demenssjukdom

av Margareta Skog