.

Kategori

Lista av böcker: Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Antikvarisk
148,00 kr

Modeväxlingar

av Jan Brunius

Antikvarisk
148,00 kr

Food cultism and nutrition quackery

av Gunnar [red.] Blix

Antikvarisk
178,00 kr

Konsten i Sverige

1700-talet efter den karolinska tiden

av Sten Åke Nilsson

Antikvarisk
248,00 kr

The duke of Alba's Castilian Bible

A study of the rabbinical features of the miniatures

av Carl-Otto Nordström

Antikvarisk
148,00 kr

Estetisk upplevelse

av Olle Eriksson

Antikvarisk
148,00 kr

På marsch mot demokratin

Från hundragradig skala till allmän rösträtt

av Yngve Larsson

Antikvarisk
50,00 kr

Thomas Hardy as man, writer, and philosopher

An appreciation with a Swedish Hardy bibliography

av R. E. Zachrisson

Antikvarisk
60,00 kr

Asiens litteratur

av Kurt Johannesson

Antikvarisk
80,00 kr

Tankar om böcker och författare

av Joubert

Antikvarisk
80,00 kr

Tankar om böcker och författare

av Joubert

Antikvarisk
178,00 kr

Olof Dalin och tidsidéerna

En komparativ undersökning av hans diktning till omkring 1750

av Nils-Olof Dyberg

Antikvarisk
148,00 kr

Arte e teoria

Studi sulla poetica del giovane Luigi Pirandello

av Gösta Andersson