.

Rosenqvist, Johanna | Könsskillnadens estetik?

Könsskillnadens estetik?

Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990- talen

av Johanna Rosenqvist

168,00 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Könsskillnadens estetik?
Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen.

Vad spelar det för roll om ett verk kallas konst eller hemslöjd? Den organiserqade hemslöjden har under loppet av förra seklet på olika sätt kunnat erbjuda en plats för möten i skapande verksamhet mellan professionella utövare och amatörer. Verksamheten har till stora delar varit kvinnodomi-
nerad och den har försigått i en halvoffentlig sfär -mitt emellan hemmet och de offentliga institutionerna. Vem som fått sätta sitt namn på hemslöjdsprodukten är betydelsefullt: i efterhand har vi kunnat se att det gör skillnad om verket är gjort av en kvinna.

I sin doktorsavhandling behandlar Johanna Rosenqvist förutsättningarna för konst och konstskapande i hemslöjden i Sverige under 1900-talet. Hon undersöker inte bara visuella aspekter utan även verkens och verksamhetens kontext med misstanken att allt kan inordnas i ett estetiskt förhållningssätt som är färgat av föreställningar om könstillhörighet. Hon diskuterar om, när och hur hemslöjd har kunnat kallas konst, samt vad det har funnits för möjligheter för enskilda konstnärligt utbildade personer att verka inom hemslöjden. Hon granskar normer och föreställningar om kön och konst i två olika hemslöjdsföreningar, under två olika tidsperioder. Är skillnaden mellan konst och hemslöjd i själva verket ett uttryck för könsskillnadens estetik?


Denna bok är antikvarisk.

Denna bok finns i kategorierna:

Konsthantverk (inom Konst & konstvetenskap, Humaniora)


Författare: Rosenqvist, Johanna
Undertitel: Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990- talen

Förlag: Nordiska Museets Förlag
Serie: Nordiska museets handlingar
Genre: Konst- & konstvetenskap
Ämnesord: Hemslöjd
Artikelnr: 15334211

Bindning & skick: Häftad med flikar (danskt band). Fint antikvariskt skick. 8:o (15-25 cm i höjd) . År: 2007. Omfång: 267, [1] s.. ISBN: 9789171085160. Språk: Svenska

15334211
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Antikvarisk

Specifika detaljer

Begagnad