.

Foucault, Michel | Sexualitetens historia 2

Sexualitetens historia 2

av Michel Foucault

205,66 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

I det andra bandet av Sexualitetens historia behandlar Foucault den grekiska senantiken. De källor han främst bygger på är Xenofon, Platon och Aristoteles och frågeställningarna gäller hur den grekiska filosofin betraktade sexuallivet som område för uppskattning och etiska ställningstaganden.

Foucault klargör hur begreppet sexualitet, så som vi använder det, är ett sentida påfund, myntat först i början av 1800-talet, och han hävdar att det är svårt att finna ett likartat begrepp hos grekerna. Grekerna använde dock ett begrepp, afrodisia, om något man grovt skulle kunna säga omfattar »njutning i kärlek», och detta afrodisia blir en nyckelterm i Foucaults undersökning.

Foucaults diskussion kring afrodisia blott-lägger hur begreppet konstitueras som en domän för moralisk omsorg. Genom själva begreppet afrodisia anser Foucault att man kan närma sig en förståelse av det som i det sexuella beteendet erkändes som »etisk substans».Paul-Michel Foucault, född 15 oktober 1926 i Poitiers, död 25 juni 1984 i Paris, var en fransk filosof och idéhistoriker, med särskild inriktning på psykologi och sociologi. Han var även verksam som politisk aktivist.

Foucault räknas som en av 1900-talets mera inflytelserika tänkare. Med sin kritik av samhälleliga institutioner och maktutövning har han förändrat många vetenskaper på djupet, och till de begrepp och teorier han lanserat, utvecklat eller populariserat finns biopolitik, statsrasism, normaliseringsprocess, konstruktivism, och en förändrad syn på sexualitet, vansinne, makt och kunskap. (fr Wikipedia)


Denna bok är förlagsny.

Denna bok finns i kategorierna:

Allmän kulturhistoria (inom Kulturvetenskap & -historia, Humaniora)


Författare: Foucault, Michel
Förlag: Bokförlaget Daidalos
Genre: Historia
Ämnesord: Sexualitet
Artikelnr: 487465

Bindning & skick: Limhäftad. 8:o (upp till cirka 148x210 mm) . År: 2013. Omfång: 228 s.. ISBN: 9789171731562. Språk: Svenska

Läst denna bok och vill hjälpa oss att förstå..? Delta i vår enkät om denna bok, klicka...

487465
2 objekt

Uppgifter

Typ av bok
Ny

Specifika detaljer

Ny produkt