.

Sjöberg, Erik | Battlefields of Memory

Battlefields of Memory

The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture

av Erik Sjöberg

448,00 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Erik Sjöbergs avhandling med titeln Battlefields of Memory: The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture (elektroniskt tillgänglig här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:458014/FULLTEXT01.pdf) är en studie av hur olika slags tolkningar och bruk av historia formade offentlig debatt i Grekland om konflikten med grannrepubliken Makedonien i samband med Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. (fr sh.se )

Erik sjöberg är docent i historia vid Södertörns högskola sedan 2018. Efter grundutbildning vid Lunds universitet och lärarutbildning vid Malmö högskola antogs han som doktorand i historia vid Umeå universitet, där han försvarade sin doktorsavhandling 2011. (fr sh.se )


Denna bok är antikvarisk.

Denna bok finns i kategorierna:

Balkanländernas historia (inom Kulturvetenskap & -historia, Humaniora)


Författare: Sjöberg, Erik
Undertitel: The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture

Förlag: Umeå universitet
Genre: Historia
Ämnesord: Internationella relationer Makedoniska frågan
Artikelnr: 7734228

Bindning & skick: Limhäftad i normalt antikvariskt skick. Namnteckning (samtida, ej framträdande). Författarens dedikation. Sällsynt. 8:o (15-25 cm i höjd) . År: 2011. Omfång: vii, 327 s.. Språk: Engelska

Umeå Universitet
7734228
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Antikvarisk

Specifika detaljer

Begagnad