.

Chefen för Armén | Infanterireglemente Skyttebataljon

Infanterireglemente Skyttebataljon

Utkast Infr Skbat

av Chefen för Armén

80,00 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Boken innehåller bland annat kapitel som behandlar Grunder, Ledarskap och stridens planläggning, Förbandens användning och Anfall.
(fr Försvarets bok- och blankettförråd)

Arméchef (AC) är i Sverige den generalsperson som är främste företrädare och representant för försvarsgrenen Armén inom Försvarsmakten.
Befattningen som arméchef infördes 1937, avskaffades 1994 och återinfördes i sin nuvarande form 2014.
Armén (äldre benämning Kungliga svenska armén) är en försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband. Armén består av en insats- och en grundorganisation.
(fr Wikipedia)


Denna bok är antikvarisk.

Denna bok finns i kategorierna:

Militär strategi (inom Kulturvetenskap & -historia, Humaniora)


Författare: Chefen för Armén
Undertitel: Utkast Infr Skbat

Förlag: Försvarets bok- och blankettförråd
Genre: Kulturvetenskap & -historia
Artikelnr: 22296226

Bindning & skick: Limhäftad i normalt antikvariskt skick. Understrykningar. Marginalanteckningar. 8:o (15-25 cm i höjd) . År: 1977. Omfång: 200 s ca.. Språk: Svenska

22296226
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Antikvarisk

Specifika detaljer

Begagnad