.

Södergran, Edith | Jag är ett svärd

Jag är ett svärd

Stridsskrifter, diktöversättningar, okända dikter, minnesbilder

av Edith Södergran

148,00 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

En samling essäer, artiklar och översättningar av poesi från franska, tyska och ryska som tidigare ej publicerats i bokform, samt ett tjugotal dikter och hittills otryckta diktutkast av E.S. I boken ingår också en essä av Hagar Olsson om Södergrans enda skönlitterära prosatext, Prinsessan Hyacinta, samt en minnestext av E.S. mor Helena Södergran. Edith Irene Södergran, född 4 april 1892 i Sankt Petersburg i Kejsardömet Ryssland (nuvarande Ryssland), död 24 juni 1923 i Raivola i Finland (i nuvarande Ryssland), var en finlandssvensk poet. Edith Södergran debuterade vid 24 års ålder med diktsamlingen Dikter (1916). Sammanlagt gav hon ut fyra diktsamlingar och en aforismsamling. Postumt utkom diktsamlingen Landet som icke är (1925). Hon var en av de första modernisterna inom svenskspråkig litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism. Tillsammans med Hagar Olsson ville Södergran introducera världen för den nya arten. Men det innehåll hon lade in i sitt tal om denna nya art skiftade dock snabbt: År 1918 var det grundat på Zarathustras skapare Friedrich Nietzsche, året därpå var det ledstjärnan Rudolf Steiner, sedan försköts det mot Kristus och in i en lyrisk tystnad, som hävdes först året före hennes död. Södergrans biografi har delvis blivit omstridd, eftersom källmaterialet är magert och tidiga biografer, såsom den inflytelserika Gunnar Tideström, därifrån dragit långtgående slutsatser, vilka senare kommit att få vid spridning. Forskningen om Södergran är därför indelad i två huvudfåror: den biografisk-psykologiska baserar sin tolkning av Södergrans dikter på detaljer ur hennes liv (hennes långvariga tuberkulos, exempelvis), medan den mer kontextuellt inriktade jämför Södergrans diktning med hennes samtida kolleger, idéhistorisk läsning av hennes dikter och olika teoribyggen (såsom hennes koppling till Nietzsche). I dag är den biografiskt-psykologiska tolkningsmodellen föråldrad medan nya kontextuella, idéhistoriska och textanalytiska studier utkommer frekvent. Hennes påverkan på bildspråk, rytm och associativ fri stil i modern svensk lyrik och rocklyrik är tydlig och kan skönjas hos exempelvis Gunnar Ekelöf, Elmer Diktonius, Eva Ström, Eva-Stina Byggmästar, Catarina Gripenberg, Mare Kandre, Gunnar Harding, Eva Runefelt och Eva Dahlgren. (fr Wikipedia)


Denna bok är antikvarisk.

Denna bok finns i kategorierna:

Samtida klassiker (inom Lyrik, Skönlitteratur)


Författare: Södergran, Edith
Undertitel: Stridsskrifter, diktöversättningar, okända dikter, minnesbilder

Förlag: Ellerströms
Genre: Skönlitteratur : Poesi
Artikelnr: 235369204

Bindning & skick: Häftad med flikar (danskt band). Normalt antikvariskt skick. 8:o (15-25 cm i höjd) . År: 2013. Omfång: 119, [1] s.. ISBN: 9789172472785. Språk: Svenska

ellerströms
235369204
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Antikvarisk

Specifika detaljer

Ny produkt