.

Aldenmyr, Sara Irisdotter (red.) | Läraren och yrkesetiken

Läraren och yrkesetiken

Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

av Aldenmyr, Sara Irisdotter (red.)

337,74 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Arbetet som lärare eller förskollärare är ett komplext och mångfacetterat sådant. I vardagen uppstår ofta situationer där läraren behöver ta ställning i etiska frågor. I denna bok problematiseras sådana frågor i förskole- och skolmiljö. Boken reser också ­frågor om och ger förslag på vilka kunskaper och förmågor lärare ­behöver utveckla inom det yrkesetiska området. Varje kapitel berör också lärares yrkesetiska principer, som formulerats av lärar­förbunden som stöd och vägledning för lärare. Författarnas bidrag utgår i hög grad från deras egna forskningsarbeten, och i anslutning till varje kapitel finns också reflekterande kommentarer från verksamma lärare.

Boken vänder sig till verksamma förskollärare och lärare, skol­ledare, lärarstudenter och andra som intresserar sig för skolpraktikens etiska dimensioner.

Hur ska en lärare agera när en kollega handlar på ett etiskt ifrågasättbart sätt mot en eller flera elever? Många har mött detta dilemma. De yrkesetiska principerna är avsedda att ge stöd, men likväl är det svårt att ingripa. Inte heller juridifiering av problemet i skollagens paragrafer tycks underlätta. Lärare kan själva göra lokala överenskommelser för att hantera problemet.


Denna bok är förlagsny.

Denna bok finns i kategorierna:

Undervisningsväsen (inom Pedagogik, uppfostran & undervisning, Humaniora)


Författare: Aldenmyr, Sara Irisdotter (red.)
Undertitel: Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Förlag: Studentlitteratur AB
Genre: Pedagogik, uppfostran & undervisning
Ämnesord: Lärarrollen
Artikelnr: 261242201

Bindning & skick: Limhäftad. 8:o (15-25 cm i höjd) . År: 2020. Omfång: 193 s.. ISBN: 9789144120881. Språk: Svenska

Läst denna bok och vill hjälpa oss att förstå..? Delta i vår enkät om denna bok, klicka...

261242201
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Ny

Specifika detaljer

Ny produkt