.

Wikström, Owe | Till längtans försvar

Till längtans försvar

Eller vemodet i finsk tango

av Owe Wikström

339,62 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Det finns en känsla som ibland drabbar oss - när vi måste skiljas från någon, när vi längtar hem, när vi minns flydda tider eller märker hur fort allt har gått eller när vi annars blir djupt gripna eller tacksamma - vi kallar det vemod.

Andra gånger är det en konkret upplevelse av skönhet som gör att vi blir berörda och djupt påverkade. Det är så ljuvligt att det nästan gör ont - en bitterljuv känsla.

I Till längtans försvar menar Owe Wikström att det också finns ett vemod inbyggt i själva livet. Sett i ett större sammanhang hänger detta vemod samman med den känsla av hemlöshet och förvirring vi kan känna inför existentiella livsfrågor. Vemodet kan också ha att göra med det hotfulla i att tiden går så fort, vår oro för att dö - en tanke vi sällan törs tänka till slut. Dessa frågeställningar gör att upplevelsen av vemod gränsar till andligt sökande och religiös tro. Hur förhåller sig längtan till religion? Varför berörs så många av det heliga trots att de säger sig inte tro?

Till längtans försvar är på samma sätt som Owe Wikströms tidigare böcker skriven med en mängd exempel ur vardagen. Här blandas jazz, bärplockning, gudstjänster och julsånger med tunga vetenskapliga namn och moderna ikoner som Woody Allen, Ingmar Bergman och Da Vinci-koden

Owe Wikström är professor i religionspsykologi i Uppsala. Han har tidigare bland annat givit ut Långsamhetens lov, Ikonen i fickan och Sonjas godhet.

O.W., professor i religionspsykologi, präst och psykoterapeut, har författat många böcker i livsåskådningsfrågor. Här behandlar han vemodet som han menar kanske gränsar till andligt sökande. Hur förhåller sig längtan till religion? Varför berörs så många av det heliga, trots att de säger sig inte tro? Dessa och andra frågor reflekterar förf. kring. Exempel och associationer ger utrymme för inspiration och tolkningsfrihet

Fred Bernt-Owe Wikström, född 16 april 1945 i Överluleå, är en svensk teolog, författare, psykoterapeut och präst. Åren 1984-2012 var han professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Wikström är känd inom religionsvetenskapen för sin forskning om förhållandet mellan religion och olika kliniska psykologiska tillstånd, som trauman och fobier. Han har även forskat på moderna författarskap och klassiska kompositörer med användning av socialkonstruktivistiska och psykodynamiska teorier. Han är särskilt upptagen av samspelet individ-kultur för tolkningen av religiös erfarenhet. Vid sidan av vetenskapliga publikationer har han skrivit ett tjugotal böcker om musik, litteratur, konst och populärkultur. (fr Wikipedia)


Denna bok är förlagsny.

Denna bok finns i kategorierna:

Fysiologisk psykologi (inom Psykologi & psykiatri, Humaniora)


Författare: Wikström, Owe
Undertitel: Eller vemodet i finsk tango

Förlag: Natur & Kultur
Genre: Psykologi
Ämnesord: Livsåskådningsfrågor
Artikelnr: 509817

Bindning & skick: Pappband med skyddsomslag (förlagets). 8:o (upp till cirka 148x210 mm) . År: 2008. Omfång: 218 s.. ISBN: 9789127116788. Språk: Svenska

Läst denna bok och vill hjälpa oss att förstå..? Delta i vår enkät om denna bok, klicka...

Natur & kultur
509817
5 objekt

Uppgifter

Typ av bok
Ny

Specifika detaljer

Ny produkt