.

Nilsonne, Åsa | Vem är det som bestämmer i ditt liv?

Vem är det som bestämmer i ditt liv?

Om medveten närvaro

av Åsa Nilsonne

148,00 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:


Medveten närvaro, mindfulness, innebär att vi är vakna i nuet och att vi lägger märke till det som sker omkring oss. Boken vill hjälpa oss att kunna styra vår koncentration och uppmärksamhet och att nå större självinsikt. En metafor i boken är inre scen. Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra denna välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen.
I denna andra utgåva har boken omsatts med något större textgrad för att öka läsbarheten. Likaså har en kort inledning tillkommit.
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av medveten närvaro. Fokus i boken ligger på koncentration och uppmärksamhet. Vi får många praktiska tips. Texten är pedagogiskt upplagd och innehåller rikligt med exempel och övningar.
På samma sätt som böckerna Tillsammans om medkänsla och bekräftelse; (med Anna Kåver) och Att leva ett liv, inte vinna ett krig om acceptans, (av Anna Kåver) vänder sig Vem är det som bestämmer i ditt liv? till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.


Denna bok är antikvarisk.

Denna bok finns i kategorierna:

Tillämpad psykologi (inom Psykologi & psykiatri, Humaniora)


Författare: Nilsonne, Åsa
Undertitel: Om medveten närvaro

Förlag: Natur och kultur
Genre: Psykologi
Ämnesord: Personlig utveckling
Artikelnr: 6839213

Bindning & skick: Pappband. Fint antikvariskt skick. Namnteckning (samtida, ej framträdande). 8:o (15-25 cm i höjd) . År: 2004. Omfång: 130, [2] s.. ISBN: 9789127098459. Språk: Svenska

Läst denna bok och vill hjälpa oss att förstå..? Delta i vår enkät om denna bok, klicka...

Natur och kultur
6839213
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Antikvarisk

Specifika detaljer

Begagnad