.

Ekberg, Mayvor | Se människan!

Se människan!

En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft [diss.]

av Mayvor Ekberg

488,68 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Under upplysningstiden fick det objektiva tänkandet prioritet över det subjektiva tänkandet - sann kunskap var endast given genom förnuftet. Romantiken, som en protest, sökte åter förena människans tankevärld och upplevelsevärld. Dessa två kulturella strömningar gav oss två nya källor, “Jaget och naturen”, som alternativ till den traditionella “Gud som källan” till det meningsfulla livet.

Dessa sätt att se på människorna drabbade samman både på det filosofiska och det teologiska området. Mellan romantik och pietism fanns ett visst ömsesidigt inflytande, då båda var inriktade på att rädda människan från “förnuftets dödliga grepp”, Men detta krävde en ny människosyn, vilken gavs i romantikens expressivism som i kravet på autenticitet, att uttrycka sitt sanna jag, har blivit en hörnsten i den moderna kulturen.

Denna bok handlar om Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft.

Boken handlar om Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft. Här påvisas hur stiftets lågkyrkliga syn på tron kunde bemöta en växande jagmedvetenhet och individualism mer framgångsrikt än de strategier som högkyrkligheten tillämpade. Inläst ur Norma, 2003


Denna bok är förlagsny.

Denna bok finns i kategorierna:

Kyrkohistoria (inom Religion & esoterika, Humaniora)


Författare: Ekberg, Mayvor
Undertitel: En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft [diss.]

Förlag: Norma, Skellefteå.
Genre: Religion & Esoterika
Ämnesord: Humanities
Artikelnr: 20330

Bindning & skick: Limhäftad. 8:o . År: 2004. Omfång: 360 s. . ISBN: 9172170700. Språk: Svenska

Norma, Skellefteå.
20330
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Ny

Specifika detaljer

Ny produkt