.

Piltz, Anders | Adam, var är du?

Adam, var är du?

Om människans hemkomst till sig själv

av Anders Piltz

262,26 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Namnet Adam betyder Människa. Adam, var är du?
är den första repliken i Bibeln, alltså en fråga, riktad till människan och alltid aktuell.
Människan har efter 1900-talets erfarenheter och
i en svindlande teknologisk utveckling blivit alltmer
osäker på sin roll. Inte minst är mansrollen oviss.
Mannen framställs i dagens berättelser som hjälplös eller som förövare. Är skillnaderna mellan könen numera försumbara, eller finns det fortfarande anledning att tala om bestämda könsroller, utan att återfalla i forna tiders patriarkala tänkesätt?

Religionen tilldelade tidigare människan en tydlig roll gentemot Gud och de andra. Religion framställs nu i medierna alltmer som ett samhällsproblem, en genom upplysning och forskning övervunnen vanföreställning som paradoxalt vägrar att försvinna och som diskuteras intensivare än någonsin. Den första frågan i Bibeln, Adam, var är du? antyder att människan
inbjuds till en dialog som ensam kan skänka henne en fast identitet.

Anders Piltz fortsätter i denna bok sitt försök att tolka den mångtydiga samtiden utifrån en genomreflekterad kristen tro, som inte blundar för komplikationer. Han är katolsk präst, professor emeritus i latin och är en omisskännlig röst i dagens svenska
debatt.


Denna bok är förlagsny.

Denna bok finns i kategorierna:

Dogmatik & symbolik (inom Religion & esoterika, Humaniora)


Författare: Piltz, Anders
Undertitel: Om människans hemkomst till sig själv

Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Genre: Religion & Esoterika
Ämnesord: Tro
Artikelnr: 121235

Bindning & skick: Förlagsband, skyddsomslag. 8:o . År: 2009. Omfång: 272 s. . Språk: Svenska

121235
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Ny

Specifika detaljer

Ny produkt