.

Runestam, Staffan | Biskoparna och kriget

Biskoparna och kriget

Kyrkliga aktioner under Andra världskriget med särskild hänsyn till Arvid Runestams insats

av Staffan Runestam

177,36 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Under andra världskriget var de svenska biskoparna aktiva
som opinionsbildare för fred i Europa och för de nordiska grannländernas sak. Våren 1942 och hösten 1943 sände biskopsmötet ut uppmärksammade herdabrev. Det förra lästes upp i alla svenska kyrkor, det senare föredrog ärkebiskopen i radions Dagens eko. Man ville nå hela svenska folket.
En aktiv aktör för fred och nedrustning var biskopen Arvid
Runestam i Karlstad. Lidelsefullt försvarade han rätten mot den totalitära statens anspråk. Han gick i konfrontation med den tyska nazistanpassade »ordningsteologin«. Ensam i den svenska kyrkoledningen ville han också föra den övernationella kyrkans talan, I denna bok undersöks Runestams politiska aktiviteter under kriget. Läsaren får följa hans nära kontakter med biskop Eivind Berggrav
i Oslo och de förvecklingar och svårigheter som deras förhållande utsattes för sommaren 1940 ? det år då Tyskland ockuperade Norge. Boken om Biskoparna och kriget bygger till stor del på hittills helt okänt eller outnyttjat material. Flera händelseförlopp och företeelser
i 1930- och 40-talets nordiska och svenska kyrkohistoria blir för första gången kända eller får en ny förklaring.
Staffan Runestam (f. 1928) är fil doktor i historia och har varit chef för utrikesdepartementets bibliotek och därefter förste bibliotekarie och chef för svenska avdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek. Han är teol. hedersdoktor vid Uppsala universitet.


Denna bok är förlagsny.

Denna bok finns i kategorierna:

Kyrkohistoria (inom Religion & esoterika, Humaniora)


Författare: Runestam, Staffan
Undertitel: Kyrkliga aktioner under Andra världskriget med särskild hänsyn till Arvid Runestams insats

Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Genre: Religion & Esoterika
Artikelnr: 154098

Bindning & skick: Limhäftad. 8:o . År: 2010. Omfång: 152 s. . Språk: Svenska

Läst denna bok och vill hjälpa oss att förstå..? Delta i vår enkät om denna bok, klicka...

154098
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Ny

Specifika detaljer

Ny produkt