.

Kategori

Sökresultat

Ny
233,96 kr

Samtal med min far, Adonis

av Ninar Esber

Ny
328,30 kr

Den envise Keraban eller Svarta havet runt på 45 dagar

av Jules Verne

Ny
300,00 kr

Bönen och svärdet

Essäer om arabisk kultur

av Adonis

Ny
432,08 kr

Prolegomena

En introduktion till världshistorien

av Ibn Khaldun

Ny
375,47 kr

Ibn Arabi

En minnesbok

av Muhyiddin Ibn Arabi

Ny
469,81 kr

Hayy ibn Yaqzan

Den självlärde filosofen

av Mu ammad ibn Abd al-Malik Ibn ufail

Ny
233,96 kr

Fenomenet människan

av Pierre Teilhard de Chardin

Ny
252,83 kr

Njutningens källor

av Harun al-Makhzumi

Ny
300,00 kr

Boken

Platsens gårdag nu : en handskrift som tillskrivs al-Mutanabbi. [1]

av Adonis

Ny
233,96 kr

Främlingarnas bok

Nostalgisk graffiti på arabiska

av Abu l-Faraj al-Isfahani

Ny
290,57 kr

Detta är mitt namn

En antologi

av Adonis

Ny
752,83 kr

Egypten

Imperialism och revolution

av Jacques Berque